Hiện nay, giá bán trung bình của các sản phẩm Shophouse của dự án Waterfront Phú Quốc có giá khoảng từ 12 – 14 tỷ đồng, các sản phẩm diện tích nhỏ hơn sẽ có giá từ 7 – 9 tỷ đồng.

BẢNG GIÁ DỰ ÁN PHÚ QUỐC WATERFRONT

Khu đất Mã căn nhà Diện tích đất (m2) Diện tích xây dựng (m2) Tổng diện tích sử dụng (m2) Giá căn nhà (đồng)
B5 B5-302 115.50 105.00 630.1 15,648,000,000
B5 B5-1102 115.50 105.00 620.4 14,979,000,000
B6 B6-501 140.25 105.00 620.4 18,126,000,000
B6 B6-1001 115.50 105.00 691.5 17,601,000,000

 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA DỰ ÁN PHÚ QUỐC WATERFRONT

1. Khách hàng không sử dụng Chương trình hỗ trợ – tài chính

a. Tiến độ thanh toán

Đợt

Tỷ lệ

Thời điểm

Đặt cọc 200 triệu đồng Được khấu trừ vào giá trị thanh toán Đợt 1 Ký Thỏa thuận Đặt cọc
Đợt 1 25% Trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm ký Thỏa thuận Đặt cọc Ký Hợp đồng Mua bán (HĐMB)
Đợt 2 15% Trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng tiền Đợt 1
Đợt 3 20% Trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng tiền Đợt 2 Thông báo bàn giao căn nhà
Đợt 4 10% Trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến hạn đóng tiền Đợt 3
Đợt 5 10% Trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến hạn đóng tiền Đợt 4
Đợt 6 15% Trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến hạn đóng tiền Đợt 5
Đợt 7 5% Bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng

b. Ưu đãi thanh toán sớm

 • Khách hàng thanh toán sớm so với tiến độ nêu trên sẽ được hưởng mức ưu đãi 10%/năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Giá trị ưu đãi được coi như một khoản thanh toán, không làm ảnh hưởng tới giá trị HĐMB.
 • Để làm rõ, Khách hàng chì được nhận ưu đãi này khi đóng đủ số tiền quy định phải thanh toán của từng đợt.

2. Chương trình hỗ trợ tài chính của dự án Phú Quốc WaterFront

Chủ đầu tư triển khai chính sách ưu đãi tài chính cho Khách hàng cá nhân vay vốn tại Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định với các nội dung cụ thể như sau:

a. Chính sách hỗ trợ:

 • Thời gian vay: Tối thiểu 4 năm, tối đa lên tới 15 năm
 • Mức cho vay: Tối đa 65% tổng giá trị HĐMB (bao gồm VAT).
 • Mức cho vay được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất: Tối đa 65% tổng giá trị HĐMB (bao gồm VAT).
 • Thời gian hỗ trợ lãi suất: Tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
 • Phí trả nợ trước hạn: Chủ đầu tư hỗ trợ phí trả nợ trước hạn cho Khách hàng trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất.
 • Khách hàng đáp ứng các điều kiện, điều khoản cho vay chi tiết, quy định cụ thể bởi Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định tùy từng thời điểm.
 • Ưu đãi không áp dụng với các khoản vay bù đắp.
 • Trong trường hợp Khách hàng chuyển nhượng HĐMB, Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán Phí phạt trả nợ trước hạn (theo quy định cùa Ngân hàng) và Phí chuyển nhượng (theo quy định của Chủ đầu tư và/hoặc Nhà nước). Khách hàng nhận chuyển nhượng được quyền tiếp tục hưởng ưu đãi hỗ trợ tài chính còn lại đã quy định trong Chính sách này.
 • Đối với Khách hàng vay vốn là doanh nghiệp: Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và phí phạt trả nợ trước hạn tối đa bằng mức hỗ trợ cho Khách hàng cá nhân. Phần lãi suất và phí phạt trả nợ trước hạn vượt mức nêu trên (nếu có) sẽ do Khách hàng tự chi trả cho Ngân hàng.

b. Tiến độ thanh toán áp dụng cho các khách hàng sử dụng chuông trình hỗ trợ tài chính:

Đợt Khách hàng Ngân hàng Tiến độ đóng tiền và giải ngân
Đặt cọc 200 triệu đồng Được khấu trừ vào giá trị thanh toán Đợt 1. Ký Thỏa thuận Đặt cọc (TTĐC).
Đợt 1 25% Thanh toán trong vòng 07 ngày làm việc, và ký HĐMB trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký TTĐC
Đợt 2 10% 60% Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 1

Thông báo bàn giao căn nhà

Đợt 3 5% Bàn giao Giấy chứng nhận
 • Nghĩa vụ thanh toán theo đúng tiên độ nêu trên trong mọi trường hợp thuộc vê Khách háng.
 • Trong trường hợp Khách hàng không vay đủ giá trị quy định tại từng đợt do Ngân hàng giải ngăn trong bảng trên, Khách hàng bố sung vốn tự có để đàm bảo nghĩa vụ thanh toán cùa mình.

XEM THÊM:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

phone-icon